Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyngor defnyddwyr a chyfreithiol


Os ydych chi’n breswylydd ar Ynys Môn, neu yn fusnes sy’n seiliedig ar Ynys Môn gydag ymholiad defnyddwyr neu Safonau Masnach, gallwch gael cyngor arbenigol gan Linell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. (Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth i ddarparu cyngor i ddefnyddwyr).

Llinell Gymraeg: 0808 223 1144

Llinell Saesneg: 0808 223 1133

Os yn briodol, bydd eich cwyn yn cael ei rannu â Safonau Masnach. 

Cymorth pellach

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Gredyd Defnyddwyr yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n rhoi cyngor dienw ar ddyledion a materion ariannol eraill.

Os dewisiwch ddefnyddio y gwasanaeth  hwn byddwch yn gadael tudalennau Adain Safonau Masnach Cyngor Sir Ynys Môn ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.