Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach (defnyddwyr)


Mae gwasanaethau safonau masnachu awdurdodau lleol yn rhoi gwybodaeth a chyngor ynghylch prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau. Efallai y gallant helpu os oes gennych gŵyn yn erbyn siop neu fusnes.

Porwch y wybodaeth isod i ddarganfod mwy.

Os ydych mewn anghydfod
Teithio
Problemau gyda cherbydau modur
Problemau gyda gwasanaethau
Problemau gyda nwyddau
Problemau eraill
Adalw cynnyrch

Dolen allannol. Gwneir hysbysiadau diogelwch gan fasnachwyr am gynhyrchion sydd â phroblemau a allai effeithio ar ddiogelwch y defnyddiwr. Mae'r cynnwys yma ar gael yn Saesneg yn unig.