Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Her Cyfeiriannu ym Mharc Gwledig Morglawdd, Caergybi


Beth am roi cynnig ar y cwrs cyfeiriannu ym Mharc Gwledig y Morglawdd Caergybi?
Gellwch lawrlwytho’r mapiau ynghyd â’r tair taflen cwrs (cwrs un yw’r rhwyddaf a chwrs tri yw’r anoddaf).

Mae cyfeiriannu yn weithgaredd awyr agored heriol sydd yn ymarfer y corff a’r meddwl. Y nod yw gwneud eich ffordd yn drefnus rhwng gwahanol bwyntiau sydd wedi eu marcio ar fap cyfeiriannu unigryw a phenderfynu ar y llwybr gorau i gwblhau’r cwrs yn yr amser byrraf.

Waeth pa mor ifanc, hen na ffit ydych chwi oherwydd allwch redeg, cerdded neu jogio ar hyd y cwrs a mynd ymlaen ar eich cyflymder eich hun. Yma cewch lawrlwytho yr holl sydd eu hangen i ddechrau’r her.

Yr holl sydd angen ei wneud yw lawrlwytho ac argraffu’r adnoddau isod ac ewch ati! Nid oes angen archebu lle ac mae’n rhad ac am ddim!

Ceir isod yr adnoddau, cyfarwyddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y 7 cwrs gwahanol.