Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Bioamrywiaeth


Nod y Cynllun yw amlinellu gweithredoedd a fydd yn sylfaen i'r Cyngor Sir fedru cynnal a gwella bioamrywiaeth amrywiol a nodedig yr Ynys wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau statudol a'i weithgareddau dewisol a, thrwy wneud hynny, hyrwyddo gwydnwch ecosystemau.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.