Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Rheoli AHNE Ynys Môn


Mae’r Cynllun Rheoli AHNE yn rhoi cyfle i ddwyn ynghyd y rheini a chanddynt ddiddordeb yn y modd y rheolir yr AHNE.

Mae cynllun rheoli AHNE Môn yn gwerthuso a phennu beth yw nodweddion arbennig yr AHNE, ac yna’n pennu pa gamau sydd angen eu cymryd i sicrhau y gwarchodir y nodweddion hyn a’u hybu ar gyfer cenedlaethau i ddod.