Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Strategol Taclo Tlodi 2024 i 2029


Mae’r cyngor yn wynebu heriau sylweddol; cynnydd yn y galw am wasanaethau, disgwyliadau uwch gan y cyhoedd a chyllid craidd a grant sy’n p rinhau . Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r cyngor wneud penderfyniadau anodd iawn. 

Mae’n rhaid i’r cyngor felly barhau i gefnogi pobl i ddod yn fwy gwydn i sicrhau’r canlyniadau y maent yn dymuno’u gweld yn eu bywydau bob dydd, er mwyn lleihau’r galw ar wasanaethau.

Mae cynhyrchu strategaeth i fynd i’r afael â thlodi yn flaenoriaeth sy’n cael ei gyrru gan Gynllun y Cyngor 2023 2023 i 2028. 

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.