Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Neges gan Tîm Gwastraff


Rydym yn profi nifer uchel iawn o alwadau ar hyn o bryd sy’n golygu amseroedd aros llawer hirach yn anffodus.

Mae adnoddau ychwanegol yn cael eu defnyddio er mwyn delio â’r cynnydd hwn felly gallwn eich sicrhau ein bod yn gweithio’n galed i helpu pawb cyn gynted â phosibl.

Mae nifer o’r materion sy’n cael eu codi dros y ffôn yn bethau y gellir delio â nhw ar-lein e.e.

Fel arall, gellir anfon e-bost at gwastraff@ynysmon.llyw.cymru gyda’r ymholiad.

Diolch am eich hamynedd ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.