Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Banciau Ailgylchu ar Ynys Môn


Mae banciau ailgylchu cymunedol mewn llawer o leoliadau ar hyd yr ynys. Gwelwch y tabl ar gyfer yr holl leoliadau.

Banciau Ailgylchu ar Ynys Môn
LleoliadDeunydd a dderbynnir
Caergybi (maes parcio Hill Street) Gwydr, caniau a phapur
Bae Trearddur (Sea Shanty) Gwydr, caniau a phapur
Rhosneigr (llyfrgelll) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Cemaes (maes parcio) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Amlwch (maes parcio wrth y llyfrgell) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Moelfre (maes parcio, Ffordd Lligwy) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Benllech (llyfrgell) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Llangefni (llyfrgell) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Biwmares (maes parcio’r castell) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Llanfairpwll (Co-op) Gwydr, caniau a phapur
Gaerwen (cilfan, Lon Groes) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Dwyran (cilfan) Gwydr, caniau, papur a thecstiliau
Y Fali Gwydr, caniau, papur a thecstiliau