Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Biniau du ar olwynion - cwestiynau a ofynnir yn aml


Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o gwestiynau a ofynnir yn aml mewn perthynas â biniau du ar olwynion, sef biniau newydd a biniau yn lle rhai a gollwyd neu a ddifrodwyd.

Gweler ein archeb dudalen biniau du newydd a biniau yn lle rhai a gollwyd neu a ddifrodwyd am fwy o wybodaeth.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.