Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwybodaeth COVID-19 (coronafeirws)


Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r cyngor sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/

Mae un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.

Mae llinell peiriant ateb Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru ar agor i’r cyhoedd a chaiff ei monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Y rhif ffôn yw 01352 703 800   

E-bost i anfon ymholidadau: COVID19TTP@ynysmon.llyw.cymru

Archebwch brawf

Os oes gennych symptomau COVID-19, gallwch archebu prawf:

  • ar-lein
  • dros y ffôn - ffoniwch 119

Cewch hyd i’r diweddaraf am ganolfannau brechu, trefnu apwyntiad arlein, pwy sy’n cael y brechlyn ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Betsi Cadwaladr.