Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwybodaeth Covid-19 (coronafeirws)


Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r cyngor sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0Darllenwch y canllawiau cyfredol.

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/

Rhif ffôn i adael neges a bydd aelod o’r tîm yn cael yn ôl mor fuan â phosib:  01248 752 628

Ebost i anfon ymholidadau: COVID19TTP@ynysmon.gov.uk

Cewch hyd i’r diweddaraf am ganolfannau brechu, trefnu apwyntiad arlein, pwy sy’n cael y brechlyn ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Betsi Cadwaladr.

Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ac wedi dweud wrthoch am hunanynysu, gallech fod â hawl i gefnogaeth ariannol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na