Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwybodaeth COVID-19 (coronafeirws)


Bydd y dudalen yma yn darparu diweddariadau rheolaidd o ran newidiadau i wasanaethau'r cyngor sir, yn ogystal â gwybodaeth bwysig gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

I weld y cyngor diweddaraf yn ymwneud ag iechyd, ewch i wefan: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Coronafirws ewch i wefan: Llywodraeth Cymru

I gael cyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/

Cewch hyd i’r diweddaraf am ganolfannau brechu, trefnu apwyntiad arlein, pwy sy’n cael y brechlyn ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Betsi Cadwaladr.