Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Yr hyn a ddaliwn


Rydym yn cadw eitemau o’r unfed ar bymtheg ganrif i’r cyfnod presennol. Yn eu plith mae:

 • Ffurflenni cyfrifiad
 • Cofnodion plwyf
 • Cofnodion am anghydffurfwyr
 • Cofnodion treth tir
 • Mapiau
 • Ffotograffau
 • Cofnodion llywodraeth leol
 • Cofnodion addysgol
 • Rhestrau criwiau
 • Papurau newydd
 • Cofnodion y llysoedd chwarter 1772 i 1884

Gellir larwlytho catalogau, papurau newydd, cofrestrau plwyf a chapel ar ffurf PDF ar waelod y dudalen hon.

Hwb y Archifau

Gellir dod o hyd i rai manylion am y deunyddiau rydyn ni’n eu cadw ar Hwb yr Archifau.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o bopeth yn yr archifdy, ac mae gwaith yn parhau er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth am ein casgliadau ar-lein.

Ewch i Hwb yr Archifau (gwefan allanol yn Saesneg)