Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn ag ymgynghoriadau


Dwedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am ein hymgynghoriadau cyfredol. 

Rydym yn ystyried yr hyn a ddywedwch yn ofalus pan fyddwn yn ymgynghori â chi ac yn defnyddio hyn, ynghyd â gwybodaeth arall, i lywio penderfyniadau.

Yn ogystal â chymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori, gallwch roi eich barn trwy gysylltu â'ch cynghorydd lleol.

Ymgynghoriadau cyfredol