Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gosod Rhenti Cyngor Sir Ynys Môn 2024 i 2025


Daeth yr holiadur hwn i ben ar 20 Tachwedd 2023

Gwybodaeth wreiddiol

Mae Gwasanaethau Tai Môn wedi profi pa mor fforddiadwy yw’r rhenti a’r taliadau gwasanaeth rydym yn godi ac rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod pob un wedi pasio y meini prawf fforddiadwy.

Rydym yn awyddus i gael eich barn.

Dweud eich dweud am renti cyngor

Bydd yr holiadur hwn yn cau ar 20 Tachwedd 2023.