Cyngor Sir Ynys Môn

E-ddeisebau


Mae e-ddeiseb yn eich galluogi chi i gyhoeddi eich deiseb yn fyw ar y rhyngrwyd, yn hytrach nag ar bapur yn unig. Gallwch sicrhau bod eich deiseb ar gael i gynulleidfa lawer ehangach gan roi cyfle i chi gasglu mwy o enwau i gefnogi'r ddeiseb.

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu’n astudio yn Ynys Môn gyflwyno neu lofnodi e-ddeiseb. Gall e-ddeiseb ymwneud ag unrhyw fater y mae gan y cyngor bwerau neu ddyletswyddau drosto neu y mae ganddo gyfrifoldebau cyflawni ar y cyd amdanynt.

Ewch i e-ddeisebau - bydd y ddolen yn agor tab newydd