Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Strategol Cyfranogiad y Cyhoedd


Gweledigaeth y cyngor yw creu Ynys Môn fydd yn iach a llewyrchus. Mae cydweithio yn allweddol i wireddu ein gweledigaeth.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i weithio gyda'i drigolion, cymunedau, sefydliadau, undebau llafur a rhanddeiliaid i annog pobl i gyfrannu at brosesau gwneud penderfyniadau llywodraeth leol.

Byddwn yn eich cefnogi i gymryd rhan.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.