Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ystadegau cwynion y cyngor


Rydym yn cyhoeddi adroddiadau ystadegol ar gwynion cynghorau i roi mwy o wybodaeth i'r cyhoedd am berfformiad cynghorau.

Gweler y dogfennau PDF ar y dudalen hon.