Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Manylion cyswllt - Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol


Cyngor ar Bopeth

Canolfan Ebeneser
Bridge Street
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7PN

6 Teras Fictoria
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1UT

Swyddfeydd Cyngor Dref
Llawr y Llan
Lôn Goch
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9EN

Gwefan: www.ynysmoncab.org.uk
Ffôn: 03444 772 020

Age Cymru Gwynedd a Môn

Y Cartref
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7UW

Ffôn: 01286 677 711
Ffacs: 01286 674 389
E-bost: info@acgm.co.uk
Gwefan: www.ageuk.org.uk/cymru/gwyneddamon

Cymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru (yn darparu eiriolaeth i oedolion sy’n ddefnyddwyr gwasanaeth)

14a Ash Court
Park Menai
Bangor
LL57 4DF

Ffôn: 01248 670 852
E-bost: enquiry@nwaaa.co.uk

Tros Gynnal Plant (yn darparu eiriolaeth i blant a phobl ifanc)

Ffôn (am ddim): 0800 111 6880
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
Gwefan: www.tgpcymru.org.uk

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr (Gwynedd, Conwy a Môn)

Ffôn: 01248 370 797
Ffacs: 01248 371 302
Gwefan: https://carersoutreach.org.uk/cymraeg/index.html

Centre of Sign Sight Sound

Ffôn: 01492 530 013 neu 07719 410 355
Ffôn testun: 01492 524 983
Ebost: info@signsightsound.org.uk
Gwefan: www.centreofsignsightsound.org.uk

RNIB Cymru – yn cefnogi pobl ddall a phobl â golwg rannol

Ffôn: 029 2082 8500
Ebost: cymru@rnib.org.uk
Gwefan: www.rnib.org.uk