Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adroddiad blynyddol: cwynion gwasanaethau cymdeithasol


Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar y weithdrefn gwynion ac yn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Sgriwntini fel ei fod yn gallu craffu a monitro'r trefniadau ar gyfer delio'n effeithiol â chwynion a dderbynnir gan ddefnyddwyr gwasanaeth a'u cynrychiolwyr.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.