Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Tîm Arweinyddiaeth a Thîm Rheoli Corfforaethol


Prif Weithredwr - Dylan Williams

Dirprwy Prif Weithredwr - Rhys H Hughes

 

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc - Marc Berw Hughes

Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog 151 - Marc Jones

Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) a Swyddog Monitro - Lynn Ball

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phennaeth Gwasanaethau Plant - Fôn Roberts

 

Pennaeth Gwasanaethau Tai - Ned Michael

Pennaeth Proffesiwn Adnodau Dynol a Thrawsnewid Corfforaethol - Carys Edwards

Pennaeth Gwasanaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff - Huw Percy

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion - Arwel Owen

Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio a Economaidd - Christian Branch

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.