Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Digwyddiadau hyfforddi'r Uned Datblygu Gweithlu


Bydd y dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar eich cyfer am yr adnoddau helaeth sydd ar gael er mwyn manteisio ar gyfleoedd dysgu a datblygu.

Uned Datblygu Gweithlu Cyngor Sir Ynys Môn

Mae’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu yn croesawu’r grant blynyddol o Gofal Cymdeithasol Cymru drwy Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC) er mwyn i’r Uned Datblygu Gweithlu gael trefnu a chyflenwi cyrsiau hyfforddi.

Ar y dudalen hon fe welwch restr lawn o gyrsiau hyfforddi sydd wedi’u cadarnhau eisoes. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs arbennig, bydd clicio ar fanylion y cwrs yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac yn nodi unrhyw gymwysterau blaenorol, os o gwbl, sy’n ofynnol er mwyn ei fynychu.

Sut i archebu lle  

Anfonwch manylion (enw a cyfeiriad e-bost) os oes ganddoch staff sydd a diddordeb ac yn gallu mynychu i gweithlugofal@ynysmon.llyw.cymru. Ni allwn dderbyn mwy na 2 enw o bob sefydliad ar bob cwrs gan bod llefydd yn gyfyngedig i 12.  

Digwyddiadau

Gwen 28 Meh
Ymwybyddiaeth Byddardod
Amser: 09:30 - 12:30
Lleoliad: Ystafell Hyfforddiant, Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni, LL77 7TW
Llun 15 Gor
Diogelu Grwp B - Gorffennaf
Amser: 09:30 - 16:30
Lleoliad: Zoom

Ffurflen gais

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.