Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth sydd ar gael i chi fel gofalwr di-dâl?


Ydych chi’n derbyn gofal cymdeithasol? 

Oes gennych chi, aelod o’r teulu neu ffrind gyfrifoldebau gofalu? 

Gall hyfforddiant helpu gofalwyr, aelodau o’r teulu neu ffrindiau i deimlo’n fwy gwybodus a hyderus yn eu capasiti gofalu. Mae sesiynau hyfforddiant am ddim ac yn cael eu darparu mewn gwahanol leoliadau ac ar wahanol amseroedd er mwyn darparu hyblygrwydd i ofalwyr. 

Digwyddiadau Hyfforddi'r Uned Datblygu Gweithlu

Gweler isod ddolenni i wefannau sefydliadau a allai eich helpu chi i adnabod eich anghenion hyfforddiant. 

Er mwyn dod i wybod mwy am y gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Ynys Môn, gweler y dolenni isod: