Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini


Yn unol ag Erthygl 6 Cyfansoddiad y Cyngor, rhaid i’r Pwyllgorau Trosolwg a Sgriwtini gyflwyno adroddiadau blynyddol ar eu gwaith i’r Cyngor Llawn.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na