Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Pwyllgorau a chyfarfodydd


Gallwch edrych drwy strwythur pwyllgorau'r cyngor a gweld agendâu, cofnodion ac adroddiadau ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor ac is-bwyllgorau.

Pwyllgorau a chyfarfodydd y cyngor

Calendr cyfarfodydd

Mae dyddiadau cyfarfodydd yn agored i newidiadau. Wrth chwilio am fanylion o gyfarfod penodol, cysylltwch â'r swyddog perthnasol i gadarnhau bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd.

Gweld calendr

Ffrydio cyfarfodydd y cyngor yn fyw

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyfarfodydd y cyngor sydd yn cael eu ffrydio'n fyw