Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Etholiad Seneddol y DU


Bydd etholiad seneddol y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.  Gelwir hyn hefyd yn etholiad cyffredinol. 

Mae'r etholiad yn rhoi cyfle i bobl ddewis eu Haelod Seneddol (AS).  Bydd AS yn cynrychioli ardal leol (etholaeth) yn Nhŷ'r Cyffredin am hyd at 5 mlynedd. 

Mae dewis o sawl ymgeisydd ym mhob etholaeth.  Rhai fydd yr ymgeiswyr lleol ar gyfer pleidiau gwleidyddol cenedlaethol. 

Bydd yr ymgeisydd sy'n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau yn dod yn AS dros ei etholaeth. 

Ddim yn siŵr os ydych wedi cofrestru? Siaradwch â'n tîm etholiadau ar 01248 751827.

Cofrestru i bleidleisio

Os ydych am bleidleisio yn etholiadau 4 Mai, rhaid i chi gofrestru i bleidleisio. Os ydych wedi symud cyfeiriad ers cofrestru i bleidleisio, rhaid i chi gofrestru eto. 

Rhaid i chi gofrestru i bleidleisio erbyn dydd Mawrth 18 Mehefin i bleidleisio yn yr etholiad hwn.

Dysgwch sut i gofrestru i bleidleisio​.

Gwneud cais am bleidlais bost

Os byddai'n well gennych bleidleisio drwy'r post, gallwch wneud cais am bleidlais bost.

Rhaid i chi wneud cais am bleidlais bost erbyn 5pm ddydd Mercher 19 Mehefin 2024.

Gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy

Os ydych am i rywun bleidleisio ar eich rhan, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy​. 

Rhaid i chi wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy erbyn 5pm ddydd Mercher 26 Mehefin 2024.​

Tystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr 

Os ydych angen gwneud cais am llun i bleidleisio (a elwir yn Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr), gallwch wneud cais ar-lein.

Rhaid i chi wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr erbyn 5pm ddydd Mercher 26 Mehefin 2024.

Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau

I gael eich enwebu fel ymgeisydd yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr mae'n rhaid i chi gyflwyno set gyfan o bapurau enwebu i'r man a bennir gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) erbyn 4pm 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad.

Pennir y dyddiad cau hwn yn ôl y gyfraith ac ni ellir ei newid am unrhyw reswm.

Gellir dod o hyd i'r papurau enwebu ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.