Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Etholiad Seneddol 12 Rhagfyr 2019


Gorsafoedd pleidleisio

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm ac yna bydd y cyfrif yng nghanolfan hamdden Plas Arthur,  Llangefni.

Canlyniad yr etholiad

Canlyniadau Etholaeth Ynys Môn

Gallwch hefyd ddilyn y diweddaraf o'r cyfrif yn etholaeth Ynys Môn ar ffrwd Twitter y Cyngor.