Cyngor Sir Ynys Môn

Etholiadau

​Mae angen i chi fynd â cherdyn adnabod â llun i gadarnhau eich hunaniaeth cyn y gallwch bleidleisio yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio, ar gyfer etholiadau Seneddol y DU a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Deall pa fath o gerdyn adnabod â llun a dderbynnir​.