Cyngor Sir Ynys Môn

Pleidleisio ac etholiadau

Mae angen i chi fynd â cherdyn adnabod â llun i gadarnhau eich hunaniaeth cyn y gallwch bleidleisio yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio.

Deall pa fath o gerdyn adnabod â llun a dderbynnir​.