Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adroddiadau perfformiad


Mae’r adroddiadau perfformiad blynyddol yn rhoi trosolwg o weithgarwch y cyngor yn ystod y flwyddyn.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.