Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Dogfen Gyflawni Flynyddol


Mae’r ddogfen hon yn manylu ar y gwaith fydd y cyngor yn ei wneud yn ystod 2023/24 i gyflawni’r dyheadau uchelgeisiol a nodir yng Nghynllun y Cyngor 2023 i 2028.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.