Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad Llywodraethu Blynyddol


Mae'r cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei gynnal yn unol â'r gyfraith a'r safonau priodol.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.