Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cerdyn Sgorio Corfforaethol


Datblygwyd y cardiau sgorio i nodi a rhoi gwybod i arweinwyr y cyngor am gynnydd yn erbyn y dangosyddion sy’n dangos yn benodol weithrediad llwyddiannus gwaith dydd i  ddydd y cyngor ac yn cynorthwyo i ddarparu sylfaen tystiolaeth i ddrafftio yr adroddiad perfformiad.

Yn yr adran hon fe welwch y cardiau sgorio ac adroddiadau corfforaethol sydd wedi cael eu trafod yn yr UDA, Craffu a’r Pwyllgor Gwaith.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.