Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Fforwm Iaith Ynys Môn


Cafodd Fforwm Iaith Ynys Môn ei sefydlu yn 2014 ar y cyd gyda Menter Iaith Môn.

Ei nod yw hybu cydweithio rhwng sefydliadau er lles y Gymraeg ar Ynys Môn.

Mae aelodau’r fforwm yn cynnwys: 

 • Cadeirydd annibynnol 
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Elusennol Ynys Môn
 • Cymdeithas Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn
 • Cymdeithas yr Iaith
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
 • Ffermwyr Ifanc
 • Fforwm Prifathrawon Cynradd Môn (Cadeirydd)
 • Fforwm Prifathrawon Uwchradd Môn (Cadeirydd)
 • Grŵp Cynefin 
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • GwE
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Llys Eisteddfod Môn
 • Llywodraeth Cymru
 • Medrwn Môn
 • Menter Iaith Môn
 • Menter Môn
 • Merched y Wawr 
 • Môn CF
 • MônFM
 • Mudiad Meithrin
 • Prifysgol Bangor
 • RhAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg)
 • Siarter Iaith Llywodraeth Cymru
 • Un Llais Cymru
 • Urdd

Am fwy o wybodaeth neu i gysylltu â’r fforwm e-bostiwch ⁠Cymraeg@ynysmon.llyw.cymru

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.