Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nodyn Preifatrwydd - COVID-19 (coronafeirws)


Bwriad y dudalen hon yw darparu gwybodaeth i chi ynghylch sut y gall eich data personol gael ei ddefnyddio yn ystod y pandemig COVID-19 (coronafeirws), er mwyn i chi ddeall pa ddata personol sy’n cael ei gasglu amdanoch a gan bwy, sut y mae’n cael ei ddefnyddio a sut y gallwch gwyno os credwch fod eich data personol yn cael ei brosesu’n amhriodol.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.