Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nodyn Preifatrwydd - COVID-19 (coronafeirws)


Bwriad y dudalen hon yw darparu gwybodaeth i chi ynghylch sut y gall eich data personol gael ei ddefnyddio yn ystod y pandemig COVID-19 (coronafeirws), er mwyn i chi ddeall pa ddata personol sy’n cael ei gasglu amdanoch a gan bwy, sut y mae’n cael ei ddefnyddio a sut y gallwch gwyno os credwch fod eich data personol yn cael ei brosesu’n amhriodol.

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na