Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Nodyn Preifatrwydd - Brechlyn Covid-19


Rhybudd preifatrwydd i'w ddefnyddio ar gyfer brechu staff cartrefi gofal, awdurdod lleol a staff y GIG

Mae'r rhybudd hwn yn egluro sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei brosesu'n ystod y sefyllfa benodol hon o amgylch Covid-19 a Strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu y Llywodraeth i leihau'r nifer sy'n cael eu heintio. 

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.