Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Deddf Rhyddid Gwybodaeth: ffurflen cais i weld gwybodaeth


Mae enghreifftiau yn cynnwys gwybodaeth sy’n cynnwys data personol pobl eraill a gwybodaeth a fyddai atal y sefydliad rhag masnachu’n gywir.

Mae’r Ddeddf Diogelu Data 2018 (DDD) yn delio o hyd gyda mynediad i wybodaeth bersonol. Rhaid gwneud ceisiadau am wybodaeth o dan DDD trwy ddefnyddio ffurflen cais i weld gwybodaeth sydd ar gael yn fan hyn mewn ffurf Adobe Acrobat .pdf

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.