Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diweddariadau

Ynghynghori

Ymgynghoriadau

Defnyddiwch y cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau cyhoeddus wrth wneud sylw ar yr ymgynghoriadau cyfredol.

Gweddarlledu

Gweddarllediadau y Cyngor

Mae’r Cyngor yn defnyddio gweddarlledu mewn rhai o’i gyfarfodydd.

Democratiaeth

Dod o hyd i fy nghynghorydd

Darganfyddwch sut i gysylltu â'ch cynghorydd

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na