Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith


Mae blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith yn galluogi Aelodau’r Cyngor a’r cyhoedd weld pa benderfyniadau allweddol y mae’r Pwyllgor yn debygol o’u gwneud dros y misoedd i ddod. 

Mae modd i benderfyniadau gweithredol gael ei gwneud gan y Pwyllgor Gwaith llawn yn gweithredu fel corff cyfunol neu gan aelodau unigol o’r Pwyllgor Gwaith yn gweithredu trwy hawliau dirprwyiedig.  Mae’r blaen raglen waith yn cynnwys gwybodaeth am y penderfyniadau a geisir, pwy fydd yn gwneud y penderfyniadau a phwy yw'r Swyddogion a’r Deilyddion portffolio arweiniol ar gyfer pob eitem. 

Dylid nodi, fodd bynnag, bod y blaen raglen waith yn ddogfen hyblyg, gan nad oes modd gwybod am yr holl eitemau y bydd angen penderfyniad arnynt gymaint â hyn ymlaen llaw ac efallai bydd angen newid yr amserlen ar gyfer rhai materion er mwyn cwrdd â blaenoriaethau newydd ayyb.  Oherwydd hyn, fe adolygir y blaen raglen waith yn rheolaidd ac fe gyhoeddir diweddariad yn fisol.    

Mae’r blaen raglen waith ddiweddaraf ar gael i’w darllen yma:

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.