Cyngor Sir Ynys Môn

Archif: Rhestrau cydnabyddiaeth ariannol i aelodau a Datganiadau o daliadau a wnaed i aelodau


Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.
Yn ol i: Lwfansau cynghorwyr