Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adroddiadau Blynyddol y Cynghorwyr


Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol i wneud trefniadau i aelodau etholedig lunio adroddiad blynyddol o’u gweithgareddau os ydynt yn dymuno. 

Bwriad yr Adroddiadau Blynyddol gan yr Aelodau Etholedig yw gwella cyfathrebu rhwng aelodau etholedig a’r cyhoedd, mewn geiriau eraill, cyflwyno gwybodaeth ffeithiol o weithgareddau i unigolion o’r ward.

Cydnabyddir mai un dull yn unig yw’r adroddiadau blynyddol o fod yn cyfathrebu gyda’r etholwyr.

  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.
  • Adroddiad blynyddol 2022/23: Dim yn berthnasol - etholwyd ar 30 Mawrth 2023
  • Nid oes adroddiad wedi ei derbyn gan yr aelod ar gyfer ei chyhoeddi.