Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad Polisi Tâl


Pwrpas y datganiad yw darparu tryloywder mewn perthynas â dull y cyngor o bennu tâl ei weithwyr (ac eithrio’r rheini sy’n dysgu yn ysgolion yr awdurdod lleol).

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.