Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyllid addysg


Mae’r cyngor wedi darparu datganiadau ar ei wariant ar addysg yn ystod y chwe mlynedd diwethaf.