Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol


Mae ein Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol yn amlinellu sut y byddwn yn defnyddiodull rhagweithiol i ymgysylltu â’r cyhoedd a phartneriaid allweddol.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.