Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Siarter Gofal Cwsmer


Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.

Fel cyngor sy’n awyddus i ddelio gyda chwsmeriaid mewn ffordd broffesiynol ac amserol, mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi datblygu
cyfres o safonau ar gyfer gofal cwsmer.

Byddwn oll yn Nghyngor Sir Ynys Môn:

  • yn anelu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib o fewn yr adnoddau sydd ar gael
  • yn ceisio datrys problemau a bod ag agwedd ‘gallaf wneud’
  • yn gwrtais, yn barod i helpu ac yn agored a gonest gyda’n cwsmeriaid
  • yn trin cwsmeriaid yn deg a chyfartal
  • yn rhoi gwybodaeth glir i gwsmeriaid yn Gymraeg ac/neu Saesneg

Llenwch ein  ffurflen ddiogel, hygyrch er mwyn rhoi adborth ar unrhyw un o’n gwasanaethau.