Cyngor Sir Ynys Môn

Cynllun Strategol Gyfathrebu


Mae ein Cynllun Strategol Gyfathrebu yn nodi sut y byddwn yn cymryd agwedd ragweithiol at ymgysylltu â'r cyhoedd a phartneriaid allweddol.

Mae’r cynllun strategol cyfathrebu hon yn rhedeg ochr yn ochr â’r Cynllun y Cyngor.

Efallai na fydd rhai ffeiliau yn addas os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol. Os ydych angen fersiwn sy’n fwy hygyrch, anfonwch neges e-bost at digidol@ynysmon.llyw.cymru gan nodi’r fformat sydd ei angen arnoch.