Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth Iechyd y Porthladd


Mae’r adran Gwarchod y Cyhoedd yn gweithredu gwasanaeth Iechyd y Porthladd yn ystod dyddiau’r wythnos rhwng 9am a 5pm. Mae’r tîm hwn yn ymgymryd â:

 • archwiliadau a dosbarthu tystysgrifau glanweithdra llongau
 • profi dŵr yfer a phrofi am glefyd y llengfilwr (Legionella) ar longau mewn porthladdoedd neu farinâu ar Ynys Môn
 • clirio ardystiadau datganiadau meddygol ar gyfer Iechyd ar longau rhyngwladol sy’n cyrraedd er mwyn codi cwarantîn
 • rheolyddion clefydau heintus
 • diogelwch bwyd ar longau mewn porthladdoedd
 • llesiant y criw ar longau mewn porthladdoedd
 • rheolyddion mewnforio ar gyfer
  • deunydd plastig sy’n cyffwrdd bwyd
  • cynnyrch organig
  • bwyd a bwyd anifeiliaid sydd angen gwiriad Iechyd a Ffytoiechydol wrth y ffin
 • clirio cynnyrch pysgodfa yn unol â deddfwriaeth pysgota anghyfreithlon ac anrheoleiddiedig nas hysbysir amdano

Mewnforio pysgod