Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ymgynghoriadau ac ymgysylltiad cymunedol


Mae Cyngor Sir Ynys Môn, drwy’r Rhaglen Ynys Ynni ac adrannau eraill y Cyngor, yn ymgysylltu’n rheolaidd â chymunedau lleol er mwyn meithrin dealltwriaeth o’r manteision posibl a’r cyfleoedd a gynigir gan y sector ynni carbon isel.

Mae dyletswydd ar ddatblygwyr sy’n ymwneud ag Ynys Ynni hefyd, rhai statudol ac anstatudol, i ymgysylltu gyda a / neu ymgynghori â chymunedau lleol ar agweddau amrywiol eu datblygiadau.

Mae manylion yr ymgynghoriadau a / neu ddigwyddiadau ymgysylltu i’w gweld yma*

*Digwyddiadau allanol yw’r rhain y mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cael eu gwneud yn ymwybodol ohonynt - efallai bod eraill yn cael eu cynnal nad ydynt yn ymwybodol ohonynt ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am camgymeriadau neu unrhyw rai sydd heb eu nodi.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.