Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfleoedd Busnes a chadwyn cyflenwi


Mae amrywiaeth o gyfleoedd cadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau yn dod i’r amlwg o ganlyniad i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig ag Ynys Ynni.

Bydd y cyfleoedd hyn yn bodoli yn ystod camau Gweithgynhyrchu a Gweithredu’r datblygiadau a bydd rhai yn bodoli ar gyfer y tymor byr, tymor canolig a thymor hir.

Lle i ddechrau chwilio am gyfleoedd busnes a chadwyn gyflenwi: