Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newid cyfeiriad a'ch ardrethi busnes


Mae angen i ni wybod pan fydd eich amgylchiadau'n newid i wneud yn siŵr eich bod yn talu'r ardrethi busnes cywir.

Symud i'r ardal

Dywedwch wrthym os yw eich busnes yn symud i Ynys Môn.

Symud allan o'r ardal

Dywedwch wrthym os yw eich busnes yn gadael Ynys Môn.