Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynigion ac apeliadau


Mae gwybodaeth am yr amgylchiadau y gellir cynnig newid yn y gwerth ardrethol oddi tanynt, ac am sut y gellir gwneud cynnig o’r fath ar gael gan eich swyddfa brisio leol.

Swyddfa Prisio Cyllid y Wlad, 339 Stryd Fawr Bangor, LL57 1YA.

Gellir cael gwybodaeth bellach am y trefniadau apelio oddi wrth yr Adran Gyllid neu oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru, y Tim Trethiant Lleol, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ, neu Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Mewnrhwyd - dim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.