Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Trwydded diogelwch ym maesydd chwaraeon


Dim yn gymwys oherwydd diffyg lle mewn meysydd chwaraeon Ynys Môn.

Os ydych yn gweithredu maes chwarae yn Lloegr, yr Alban neu Gymru sydd ddim wedi’i ddynodi yn angen tystysgrif diogelwch, byddwch dal angen tystysgrif diogelwch am unrhyw eisteddle gorchuddiedig sy’n dal 500 neu fwy o wylwyr.

Rhaid bod tystysgrif diogelwch ynteu yn:

  • tystysgrif diogelwch cyffredinol sy’n ymdrin â defnydd yr eisteddle ar gyfer gwylio gweithgaredd, neu nifer o weithgareddau, wedi’i nodi yn y dystysgrif am gyfnod sydd ddim yn benodedig sy’n dechrau ar ddyddiad arbennig
  • neu dystysgrif diogelwch arbennig sy’n ymdrin â defnydd yr eisteddle ar gyfer gwylio gweithgaredd wedi’i nodi neu weithgareddau ar achlysur/on wedi’i nodi.

Mae’n bosib i un dystysgrif apelio i fwy nag un eisteddle. Ceir tystysgrifau o’ch awdurdod lleol. Mae’n ofynnol i chwi gydymffurfio gydag unrhyw amodau sydd wedi’i atodi i’r dystysgrif